بهترین ماسک برای کرونا

بدترین و بهترین ماسک تنفسی در مورد تحقیقات انجام شده در این رابطه، می‌توان به یک پژوهش مربوط به وضعیت ۱۹۴ کشور تحت تاثیر کووید ۱۹ در سراسر جهان اشاره کرد. این تحقیق نشان داد که از زمان گزارش اولین موارد ابتلا در هر کدام از کشورها، در مناطقی که استفاده از ماسک تنفسی الزامی … Read more