سونیکید(جنین یاب) و کاربرد آن

یکی از دستگاه های پرکاربرد در مهندسی پزشکی دستگاه سونی کید است. از این دستگاه برای محاسبه ضربان قلب جنین و تشخیص صدای قلب آن به کار می رود به این صورت که دستگاه مجهز به یک میکرفون حساس و قوی است که به وسیله آن صدای قلب جنین ثبت و توسط بلند گو شنیده … Read more