عوارض فتوتراپی روی بدن نوزاد

عوارض فتوتراپی روی نوزاد پس از درمان زردی با دستگاه های فتوتراپی  عوارض فتوتراپی یکی از سوالات مهمی است که والدین نوزادان مبتلا به زردی می پرسند. درمان با فتوتراپی یکی از موثرترین روشهاست. و به صورت علمی تایید شده است. امروزه بیشتر درمان زردی از طریق روشهای فتوتراپی انجام می شود. مانند هر روش … Read more