Sort By:
View:

فروش سانتریفیوژ با قیمت مناسب و گارانتی معتبر را از شرکت ماهان تجهیز آزما بخواهید. سانتریفیوژها دستگاههایی هستند که دانشمندان معمولاً برای جداسازی ذرات جامد از مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف آن از آن استفاده می کنند.

فروش سانتریفیوژ در انواع مختلف با قیمت مناسب وگارانتی معتبر در شرکت ماهان تجهیز آزما

روش کار سانتریفیوژ به این صورت است که مخلوط را درون لوله ای به گونه ای قرار می دهند که با چرخیدن دستگاه، به طرف خروج از مرکز حرکت کرده و به حالت افقی قرار می گیرند.

به این صورت که نیروی گریز از مرکز می خواهد که مخلوط را برخلاف مرکز سانتریفیوژ براندو از این نقطه دور کرده و ذرات یا مایع سنگین تر بیشتر به سمت بیرون (یا ته مخلوط) رانده شوند.

زمانی که سانتریفیوژ متوقف می شود، مواد به همین حالت غیر مخلوط باقی می مانند. خون و سایر نمونه های بیولوژیکی را معمولاً به وسیله دستگاه سانتریفیوژ جدا می کنند.

سانتریفیوژها برای جدا کردن ذرات از محیط مایع به وسیله رسوب دادن آنها مورد استفاده قرار می ­گیرند. اساس فیزیکی جداسازی اعمال نیروی گریز از مرکز بر ذرات در حال دوران است که با شعاع میدان دوران و سرعت دوران نسبت مستقیمی دارد.

ذرات سنگین­ تر زودتر رسوب کرده و سایر ذرات برحسب وزن مخصوص خود رسوب می­ کنند. سانتریفیوژی که شعاع کمتری داشته باشد، باید نسبت به سانتریفیوژی که شعاع بیشتری دارد، با سرعت بیشتری چرخیده تا همان نیروی سانتریفیوژ نسبی را به وجود آورد.

هرچه شعاع چرخش یک سانتریفیوژ بیشتر باشد، سرعت ته ­نشین شدن ذرات نیز بیشتر می شود. سانتریفیوژ کردن بر مبنای نیروی گریز از مرکز، دوران حول یک نقطه ثابت و وارد کردن فشار بر روی فازهای مختلف یک مخلوط انجام می­ شود. مخلوط مذکور می ­تواند به شکل گاز، مایع و یا ترکیبی از هر دو باشد.