عوارض فتوتراپی روی بدن نوزاد

عوارض فتوتراپی روی نوزاد پس از درمان زردی با دستگاه های فتوتراپی  عوارض فتوتراپی یکی از سوالات مهمی است که والدین نوزادان مبتلا به زردی می پرسند. درمان با فتوتراپی یکی از موثرترین روشهاست. و به صورت علمی تایید شده است. امروزه بیشتر درمان زردی از طریق روشهای فتوتراپی انجام می شود. مانند هر روش … Read more

سونیکید(جنین یاب) و کاربرد آن

یکی از دستگاه های پرکاربرد در مهندسی پزشکی دستگاه سونی کید است. از این دستگاه برای محاسبه ضربان قلب جنین و تشخیص صدای قلب آن به کار می رود به این صورت که دستگاه مجهز به یک میکرفون حساس و قوی است که به وسیله آن صدای قلب جنین ثبت و توسط بلند گو شنیده … Read more