اسپکتروفوتومتر (طیف‌ سنجی نوری)

اسپکتروفوتومتر (طیف‌ سنجی نوری) مفاهیم پایه اسپکتروفوتومتر (spectrophotometer) متشکل از دو وسیله، یعنی  Spectr (طیف سنج) برای تولید نور از هـر رنـگ انتخـاب شـده (طـول مـوج)  و  photometer (نور سنج) برای اندازه گیری شدت نور است. اسپکتروفوتومتری یا طیف سنجی روشی است که با استفاده از عبور نور از یک آنالیت در یک محلول شیمیایی … Read more

بهترین ماسک برای کرونا

بدترین و بهترین ماسک تنفسی در مورد تحقیقات انجام شده در این رابطه، می‌توان به یک پژوهش مربوط به وضعیت ۱۹۴ کشور تحت تاثیر کووید ۱۹ در سراسر جهان اشاره کرد. این تحقیق نشان داد که از زمان گزارش اولین موارد ابتلا در هر کدام از کشورها، در مناطقی که استفاده از ماسک تنفسی الزامی … Read more

عوارض فتوتراپی روی بدن نوزاد

عوارض فتوتراپی روی نوزاد پس از درمان زردی با دستگاه های فتوتراپی  عوارض فتوتراپی یکی از سوالات مهمی است که والدین نوزادان مبتلا به زردی می پرسند. درمان با فتوتراپی یکی از موثرترین روشهاست. و به صورت علمی تایید شده است. امروزه بیشتر درمان زردی از طریق روشهای فتوتراپی انجام می شود. مانند هر روش … Read more

میکروسکوپ نوری

بیشتر میکروسکوپ‌‌های دانشجویی در گروه میکروسکوپ‌‌های نوری طبقه‌بندی می‌شوند. در میکروسکوپ نوری، نور مرئی از داخل نمونه (نمونه بیولوژیکی) عبور می‌کند و از طریق سیستم لنز شکسته می‌شود و به کاربر امکان می‌دهد تا تصویر را با بزرگنمایی مشاهده کند. میکروسکوپ‌های نوری ساده با یک لنز می‌توانند نمونه را تا 300 برابر بزرگنمایی کنند و … Read more